Annuleringsregeling

Vanuit de cursusleiding Jopie Kuiper Stemtrainingen: 

- minstens 2 weken van tevoren wordt bepaald of de cursus definitief doorgaat.

- Bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden heeft Jopie Kuiper Stemtrainingen het recht de cursus te annuleren. Het cursusbedrag wordt dan geretourneerd aan de cursist.

 

Wanneer de cursist de aanmelding annuleert, 

- kan deze altijd een vervanger / collega in zijn of haar plaats regelen.

- als er geen vervanger wordt gevonden dan betaalt de cursist bij annulering van de cursus: 

1 maand van te voren:  50 euro

2 weken van te voren: 100 euro

1 week van te voren: 190 euro (50% van de cursusprijs)

Minder dan 1 week van te voren wordt het volledige cursusbedrag van 380 euro in rekening gebracht.

2016 Jopie Kuiper Stemtrainingen