Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de diversiteit van de stemproblematiek van de beroepssprekers
  • specifieke aspecten van anamnese en stemonderzoek
  • diagnostiek: wanneer wel of niet behandelen?
  • het formuleren van doelstellingen voor therapie of training aan beroepssprekers
  • de programmering van de behandeling: coachen of trainen?
  • het gebruik van informatief materiaal en hulpmiddelen
  • oefenmethoden die geschikt zijn om het adem- en stemgebruik te verbeteren bij de    beroepsspreker
  • suggesties voor de toepassing van adem- en stemtechniek in de praktijk: casusbesprekingen

De deelnemers kunnen zelf vragen rond casuïstiek inbrengen.

De cursus is praktijkgericht en van de cursist wordt actieve participatie verwacht.

Opdrachten en literatuurlijst voor de zelfstudie uren worden vooraf toegestuurd.

De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

 

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte:  10 – 14 personen

Studieduur: 2 dagen

Studiebelasting-uren: 22 uren (12 contacturen en 10 zelfstudie-uren)

Punten: 22 punten niet geaccrediteerd

Evaluatie: deze cursus kreeg de waardering: goed/zeer goed

Prijs, tijden, locatie zie de agenda.